Conceptvisie Bedrijventerreinen Westerkwartier in de maak

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Westerkwartier werkt samen met ondernemers en Adviesbureau Stec Groep aan het vormgeven van een visie voor bedrijventerreinen. In november 2023 heeft de eerste ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij ondernemers hun ideeën en suggesties voor de toekomst van de bedrijventerreinen hebben ingebracht.

Toekomstige groei en verduurzaming

De discussies tijdens de bijeenkomst gingen voornamelijk over toekomstige ruimte voor groei en de vestiging van bedrijven. Ook werd er gesproken over het revitaliseren en verduurzamen van de bedrijventerreinen. Deze inbreng is gebruikt om het eerste concept voor de bedrijventerreinenvisie op te stellen.

Ondernemersbijeenkomst in maart

De gemeente wil het concept graag bespreken met ondernemers tijdens een nieuwe ondernemersbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 maart 2024 van 16.00 tot 18.00 uur in De Postwagen in Tolbert.

Het programma van de bijeenkomst omvat een ontvangst en welkom, een toelichting op de conceptvisie door Juriën Poulussen van Stec Groep, gevolgd door tijd voor inbreng van de ondernemers en een afsluiting met een doorkijk naar het vervolg.

Ondernemers worden uitgenodigd om actief deel te nemen, hun ideeën te delen en mee te denken over de bedrijventerreinen van de toekomst. De gemeente vraagt geïnteresseerden om hun aanwezigheid te bevestigen.