Cyclomedia gaat 360 graden foto's maken in gemeente Westerkwartier

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In de maanden maart en april kan het inwoners van de gemeente Westerkwartier opvallen dat er een auto rondrijdt van Cyclomedia. In opdracht van de gemeente maakt dit bedrijf 360 graden foto’s van de buitenruimte.

Wie is Cyclomedia?

Cyclomedia Technology B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Voordat de opnamen beschikbaar worden gesteld aan klanten, zorgt het bedrijf ervoor dat herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar worden gemaakt. Dit proces wordt ook wel ‘blurren’ genoemd.

Waarvoor worden de foto’s gebruikt?

De gemaakte foto’s zullen gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Onder andere voor inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de vernieuwing en uitvoering van wetgeving, de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en de voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarnaast zullen de foto’s ook gebruikt worden bij andere maatschappelijke belangen.

Vragen en privacy

Voor vragen over dit project kunnen inwoners terecht bij Jacob Kalfsbeek via databeheerbor@westerkwartier.nl. Voor verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of bezwaar kunnen inwoners mailen naar privacy@cyclomedia.com. Inwoners hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is beschikbaar op de website van Cyclomedia.