Omgevingswet treedt in werking vanaf 2024

10 maanden geleden gepubliceerd

De Omgevingswet, die de huidige wetten en regels voor de leefomgeving bundelt, wordt van kracht op 1 januari 2024. Deze wet heeft betrekking op aspecten zoals bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. De invoering ervan heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen.

Landelijke campagne

Het Rijk start op 2 oktober een campagne om iedereen te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen ervan. De gemeente Westerkwartier sluit hierbij aan en zet ook eigen communicatiemiddelen in. De komende maanden zal de gemeente inwoners en ondernemers regelmatig informeren over de nieuwe wet via de gemeentepagina, website, sociale media en bijeenkomsten.

Vereenvoudiging van procedures

Met de invoering van de Omgevingswet staan de regels van gemeenten, provincies en waterschappen straks op één digitale plek. Initiatiefnemers kunnen dan snel zien of een vergunning nodig is of alleen een melding. Ze hoeven dan nog maar één vergunning aan te vragen, waardoor de gemeente meer procedures eenvoudiger en sneller kan afhandelen.

Reactie van de wethouder

Verantwoordelijk wethouder Hans Haze sprak over de invoering van de nieuwe wet: “Vanaf 1 januari 2024 werken we volgens de Omgevingswet. In het begin zal dat zeker wennen zijn. Voor de inwoners en ondernemers én ook voor ons als gemeente. Dat vraagt een beetje geduld met en begrip voor elkaar. We gaan graag samen met de inwoners en ondernemers aan de slag met de Omgevingswet.”

Voor meer informatie over de Omgevingswet kunnen inwoners en ondernemers terecht op de website van de gemeente Westerkwartier.