Ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college heeft het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld. Belangstellenden kunnen het ontwerp vanaf 4 oktober 2023 tot en met 15 november 2023 inzien en erop reageren. Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis van Leek en van Zuidhorn.

Over Gebiedskompas Nienoord

Het Gebiedskompas beschrijft de toekomstige koers van landgoed Nienoord in Leek. Dit landgoed trekt jaarlijks meer dan 350.000 bezoekers en is een combinatie van rust, natuur, cultuur, historie, recreatie, sport en theater. Het college vindt het belangrijk om deze verschillende waarden en belangen in evenwicht te houden. Daarom is het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord gemaakt, in samenwerking met inwoners en partijen met een binding met het landgoed.

Kader voor initiatieven

Het kader voor initiatieven is een belangrijk onderdeel van het Gebiedskompas. Dit kader helpt bij het beoordelen, sturen en afwegen van ontwikkelingen op het landgoed. Het bestaat uit een visiekaart, een waardenkaart en een toetsingskaart. Het kader geeft aan wat er mogelijk is op het landgoed, zonder dit tot in detail in te vullen. Het gaat uit van een nauwe samenwerking tussen de gemeente en initiatiefnemers om tot maatwerk oplossingen te komen.

Inloopbijeenkomst en reacties

Naast de mogelijkheid tot inzien en reageren op het ontwerp, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 19 oktober van 19.30 - 21.00 uur in het gemeentehuis van Leek. Inwoners kunnen hier het ontwerp inzien en vragen stellen. Ook verenigingen en organisaties met een relatie met Nienoord worden gevraagd om te reageren op het ontwerp.

Omgevingsvisie Westerkwartier 2040

Na verwerking van alle reacties op het ontwerp, zal het voorstel via het college naar de raad gaan. De raad zal uiteindelijk het Gebiedskompas Nienoord 2040 vaststellen, naar verwachting begin 2024. Na vaststelling door de raad maakt het Gebiedskompas Nienoord onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040. Het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 is vanaf 4 oktober 2023 te vinden op de website van de gemeente Westerkwartier.