College Westerkwartier akkoord met beleidsplan sociaal domein

29 dagen geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier heeft op 12 maart ingestemd met het concept beleidsplan sociaal domein ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’. In dit plan zijn de ambities van de gemeente vastgelegd.

Ambities van de gemeente

De gemeente streeft naar veerkrachtige inwoners, dorpen, buurten en gemeenschappen. Daarnaast wil ze zorgen voor goede toegang en passende ondersteuning voor de inwoners en samenwerkende en in samenhang werkende organisaties.

Inspraak van de inwoners

Inwoners, samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties krijgen de mogelijkheid om te reageren op het beleidsplan. Na de reactietermijn, die loopt tot 10 april ‘24, zal het college het plan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

Voortzetting van de huidige koers

Het nieuwe beleidsplan is geen koerswijziging. De gemeente bouwt voort op de uitgangspunten van het beleidsplan uit 2014 en past deze toe op de huidige situatie. Er is veel aandacht voor samenwerking binnen het sociaal domein. Samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties en inwoners hebben meegedacht bij de totstandkoming van dit beleidsplan.

Tien doelen voor de toekomst

Samen zijn er tien doelen opgesteld om te realiseren. Elke organisatie heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Wethouder Bert Nederveen laat weten trots te zijn op het concept beleidsplan en roept inwoners op hun mening te geven.

Preventief werken en zorg voor elkaar

De gemeente wil preventief werken om vroegtijdig problemen te signaleren en inwoners stimuleren en ondersteunen om meer voor elkaar te zorgen. Dit is vooral van belang gezien de toename van zorgvragen door de coronacrisis, energiecrisis en toenemende vergrijzing.

Het sociale domein

Het sociaal domein omvat niet alleen de wettelijke taken van de gemeente, maar ook het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid en preventie. Het gaat om zaken als welzijn, gezondheid, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijs, sport en cultuur.